Okul Sağlığı

Okul Sağlığı Hizmetleri İşbirliği Protokolü / Okulda Sağlığın Korunması ve Geliştirilmesi Programı Uygulama Kılavuzu

Bakanlığımız ve Sağlık Bakanlığı işbirliğinde hazırlanan, tüm okul sağlığı çalışmalarının okul/kurumlarda (resmi ve özel) daha etkin yürütülebilmesi için "Okul Sağlığı Hizmetleri İşbirliği Protokolü" kapsamında, “Okulda Sağlığın Korunması ve Geliştirilmesi Programı Uygulama Kılavuzu” ve kılavuz ekinde yer alan formlar  esas alınarak iş ve işlemlerin yürütülülecektir. Konuyla ilgili resmi yazı valiliklere (İl Millî Eğitim Müdürlüğü) gönderilmiştir.  
Okul Sağlığı Hizmetleri İşbirliği Protokolü / Okulda Sağlığın Korunması ve Geliştirilmesi Programı Uygulama Kılavuzu

Okul sağlığı; öğrencilerin ve okul çalışanlarının sağlığının değerlendirilmesi, geliştirilmesi, sağlıklı okul yaşamının sağlanması ve sürdürülmesi, öğrenciye ve dolayısıyla topluma sağlık eğitiminin verilmesi için yapılan çalışmaların tümü olarak tanımlanmaktadır.   

Okul sağlığı çalışmaları kapsamında, halen Bakanlığımız ve Sağlık Bakanlığı işbirliğinde yürütülmekte olan pek çok program ve proje bulunmaktadır. Her iki Bakanlığın teşkilat yapılarında 2011 yılında yaşanan dönüşümün ardından, 25.09.2006 tarihinde imzalanmış olan Okul Sağlığı Hizmetleri İşbirliği Protokolünün güncel ihtiyaçları karşılamadığı belirlenmiş ve yenilenmesi gerekliliği hasıl olmuştur. Bu kapsamda, Protokol yenileme çalışmaları başlatılmış ve 17.05.2016 tarihinde Bakanlığımız ve Sağlık Bakanlığı arasında yeni " Okul Sağlığı Hizmetleri İşbirliği Protokolü" (Ek 1) imzalanmış ve ardından mevcut okul sağlığı yaklaşımının daha geniş kapsamlı ve bütüncül olması için "Okulda Sağlığın Korunması ve Geliştirilmesi Programı” hazırlanmıştır. Program çerçevesinde yapılacak çalışmalarla, okul çağındaki bütün çocukların bedenen, ruhen ve sosyal yönden tam bir iyilik halinde olmasının sağlanması ve sürdürülmesi,  sağlıklı bir çevrede gelişimi,  ailelerin ve toplumun sağlık düzeyinin yükseltilmesi hedeflenmektedir.   Söz konusu program kapsamında,  öğrencilerin yıllık periyodik muayene/izlemleri kayıtlı oldukları aile hekimleri tarafından yapılmaya devam edileceği bildirilmiştir.

Bu konuda, bazı illerde halen yaşanmakta olan sorunların ortadan kaldırılması için; İllerde gerekli planlamaların ve düzenlemelerin yapılması, İl/İlçe Halk Sağlığı Müdürlükleri ile koordineli çalışılması gerekmektedir. Ayrıca öğrenci izlemlerinin bir sağlık taramasından ziyade, yaşa özel çocuk-ergen izlemi olarak değerlendirilmesi ve izlemin yıl içinde öğrenci ve ailenin uygun oldukları bir zamanda gerçekleştirilebilmesinin sağlanması önem taşımaktadır.

 

Okul Sağlığı Hizmetleri İşbirliği Protokolü İçin Tıklayınız.

Okulda Sağlığın Korunması ve Geliştirilmesi Programı Uygulama Kılavuzu İçin Tıklayınız.

Milli Eğitim Bakanlığı Atatürk Bulvarı No 98 Merkez Bina Zemin Kat C Blok 06648 Bakanlıklar/Ankara - 0 312 413 36 81

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.